വിദ്യാധരൻ 2018-12-19 11:03:23 News
ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ 
അതിരുകൾ ഇല്ലാത്ത ആകാശത്ത് 
ഒരു പക്ഷിയായി പറക്കാൻ മോഹം 
"അന്തിചുവപ്പും അലയാഴിയുമങ്ങിരുട്ടി-
ലുൻതിസ്ഫുരിക്കുമുഡുരാശിയുംമിന്ദുവും'  
ഒന്നിച്ചു പരിലസിക്കുന്ന ആകാശത്ത് 
അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 
ചങ്ങലകളെയും 
വഴിയോരത്തെ മതിലുകളെയും 
ഭയപ്പെടേണ്ട
ഇടിയ്ക്കിടെ പക്ഷികളെ 
ഇടിച്ചു കൊല്ലുന്ന 
മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ 
വിമാന പക്ഷികളെ 
മാത്രം ഭയപ്പെട്ടാൽ മതി 
മേഘങ്ങൾക്ക് വിരഹ 
ദുഖമുണ്ടോ ?
ഇന്ന് ഒരു വെള്ളിമേഘവും 
കരിമുകിലും ഇണചേരുന്നത് 
ഞാൻ കണ്ടു
അവരുടെ കാമ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് 
തീപ്പൊരി പാറുന്നതും 
കെട്ടിമറിയുമ്പോൾ ഉള്ള 
മുഴക്കവും ഞാൻ കേട്ടു 
അവക്ക് ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട 
ചിലരുടെ രൂപ സാദൃശ്യമുണ്ടായിരുന്നു 
അവരുടെ മുഖം പ്രസന്നമായിരുന്നു 
പഴിചാരലുകളും 
ആക്രോശങ്ങളും 
വോട്ടും തട്ടിപ്പും 
പൊള്ളയായ 
ആഘോഷങ്ങളും 
ഇല്ലാത്ത അനന്തമായ ആകാശത്ത് 
അവർ ആനന്ദതുന്ദിലരായിരുന്നു 

ബ്രദർ . യേശുദാസൻ 2018-12-19 10:35:19 News
സത്യവാനും നീതിമാനുമേ 

നിങ്ങൾ അന്തപ്പനും അന്ത്രയോസും പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത് . അവന്മാര് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യേശുവിനെ ആ മലയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്, പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ബ്രദർ ഒരിക്കലും ഇളകരുത്. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരായ  അബ്രഹാമിന്റെ ഇസാക്കിന്റെയും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക . അവരുടെ മടിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നിച്ചിരിക്കാം എന്ന പ്രത്യാശയോടെ 

Tom abraham 2018-12-19 10:27:24 News
Hyderbadi biriyani was served from toilet leaking water
Area ,by cooks I drove around. True, being nationally certified
Food manager as well, I alerted authorities unsafe food servers.
Anthappan 2018-12-19 10:00:57 News
Jesus was a teacher and nothing more than that.  He never came to save anyone from their notorious business.  He was born, as per history, out of wed lock and driven out of that place (Andrew may not believe it but I will take it to make my point)  But some of his teachings if people follow, that will improve the community life. But the crooked religious leaders and their moronic followers assassinated him and created a religion to exploit people. They continue expanding the lie and misguidance people like you They throw some time peanuts some times   to the people to distract them and have a flamboyant  life .  Wake up and start thinking; truth and justice; instead of spitting out garbage which was pushed into your throat by your crooked priests      
Pisharody Rema 2018-12-19 09:57:37 News

Sudhir Ji 

Kavitha vayichathinum Nalla vakkukalkum Nandi
Indian Resturant owner 2018-12-19 09:52:54 News
you gona get more, how many times you tried to shut down a Indian resturant and betray the owner and the cooks to imigration? tom you may get more. Enjoy
വിശ്വാസി ഒരു അടിമ 2018-12-19 09:28:02 News
Faith makes you a slave of ignorance

 

Schizophrenia -is a mental disorder, the affected get hallucination of voices talking to them in the head. They attribute their psychotic illness to god, so they say ‘god said’. The entire bible is a product of Schizophrenic men who dumped their ego on god.

 They called it Faith. The ‘father of the faithful’; Abraham heard voices talking to him & trimmed off the foreskin of his penis & of all males in his family. He then took his son to the mountaintop to butcher and burn him to please the voice.

Three religions originated from that faith; Judaism, Christianity & Islam. If god created man in his own image of perfection, why cut off a body part?

Even Jesus -the god who walked in this Earth-was circumcised…….

andrew

Sudhir Panikkaveetil 2018-12-19 08:36:40 News
ഒത്തിരി കഥകളുള്ള കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ  ഇതിവൃത്തം {plot]
കൈവിട്ടു പോകാതെ  കഥയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള രചനാതന്ത്രം 
ലാസർ മാഷ്ക്ക് അറിയാം. അതിലൂടെ കഥയുടെ വിഷയം (theme ) 
വായനക്കാർക്ക് മുന്നിൽ അനാവൃതമാകുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ 
ജീവിതരീതി കുട്ടികളുടെ ഭാവിനിര്ണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന 
എന്ന സന്ദേശം നൽകുമ്പോഴും കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ ജീവിതം 
കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി വിജയിക്കാമെന്ന് നായകൻറെ 
ജീവിതത്തിലൂടെ മാഷ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുണ്ട്. സുഖമായി വായിച്ച് തീർക്കാവുന്ന 
നല്ല ശൈലിയിൽ എഴുതിയ ഒരു കഥ. സാംസ്കാരിക ആധിപത്യത്തിന്റെ സ്വാധീനം 
ജീവിത രീതികളെ നയിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം ഭാരതത്തിൽ കാണാം.
ഇപ്പോൾ അതിന്റെ മൂല്യം കുറയുന്നു. എങ്കിലും അത് ചിലർക്ക് സഹായകമാകുന്നുവെന്ന് മാഷിന്റെ നായകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 
മാഷിന് ഭാവുകങ്ങൾ. 
Tom abraham 2018-12-19 08:15:45 News
An illegal malayalee attacked me other day. His excuse being 
Drunk. Children have been victims after Jesus s birth, by Hetod
And even by Saddam Hussain s gangs.

Anthappan 2018-12-19 08:14:58 News
Wait a minute, what is Tamar doing here? Didn’t she solicit sex with her father-in-law (shudder) and wasn’t that how Perez, her son, was conceived? Tamar was a woman of unidentified origin (many scholars think she was a Canaanite) who had been widowed by two of Judah’s sons, and had been promised to the third and youngest son, Shelah. Judah, fearing for the life of his third son since the Lord had struck the other two dead, delayed giving him to Tamar. In fact, he probably didn’t intend to ever allow Shelah to marry Tamar.- Do Christians claim Genealogy of Jesus want them to be associated with Tamar and Rahab? This is a big change . Most of the Christians like to be from the family of Bishops. Either from Pakalomattam family or Shankaramangalam family
truth and justice 2018-12-19 06:49:49 News
It is absolutely right.A good piece of article.
truth and justice 2018-12-19 06:46:26 News
Excellent.
truth and justice 2018-12-19 06:41:35 News
Jesus said to samaritan women in reply to her statement our fathers worshiped in that mount, there is a Father in heaven, those who worship Father, worship Him in truth and spirit.Yes Jesus did not born on December 25th as the month of December, where Jesus born is severe cold as Bible says the shepherds were there outside therefore naturally shepherds never feed the sheep in those time as shepherds were human beings they could not take the brutality of severe cold. December 25th is a pagan holiday. But I want to reiterate that Jesus should live in their hearts in each moment as He came to the earth to die on the cross to save sinners as our forefather Adam committed sin.The Heavenly father sent lot of prophets and priests to save the people from the condition The Father has only one choice to send His only begotten son born in virgin Mary through the power of holy Spirit.
വിദ്യാധരൻ 2018-12-18 23:32:05 News
നിങ്ങടെ ദേവന്റെ ജന്മ ദിനം ഘോഷമായ്  
നിങ്ങൾ പാടിയാടി തിന്നു തിമിർക്കുമ്പോൾ 
പട്ടിണി പാവങ്ങൾ ഞങ്ങളീ ഭൂമിയിൽ 
ഒട്ടിയ വയറുമായ് അലഞ്ഞിടുമ്പോൾ  
തന്നില്ല അപ്പം   വിശപ്പകറ്റാനായി  നിങ്ങൾ 
തന്നില്ല  വെള്ളം ദാഹം അകറ്റുവാൻ  
തന്നില്ല വസ്ത്രങ്ങൾ നഗ്‌നത മാറ്റുവാൻ
തന്നില്ല പുതപ്പു തണുത്തു വിറച്ചപ്പോൾ  
വന്നു   കണ്ടില്ല തടവുകാരാം  ഞങ്ങളെ
വന്നില്ല  രോഗാതുരരാം ഞങ്ങളെ കാണുവാൻ
മുട്ടി അഭയത്തിനായ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോൾ
കൊട്ടിയടച്ചു  നിങ്ങൾ  കുംഭഗോപുര വാതിൽ  
നിന്നില്ല നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല 
ഖിന്നനാം എന്നെ കണ്ടതായി നടിച്ചില്ല
ചെന്നു പതിച്ചെൻ നിലവിളി ഒക്കെയും 
ഒന്നും കേൾക്കാനാവാത്ത കാതിലെന്നപോൽ 
ദാവീദ് പുത്രാ നിനക്ക് കരുണ  തോന്നേണെയെന്ന് 
വാവിട്ടു വിളിച്ചു കരഞ്ഞൊരാ സ്ത്രീയെ 
തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ആശ്വസിപ്പിച്ചാ ഗുരു- 
വര്യന്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തറിയാതെ ഞാൻ 

കോരസൺ 2018-12-18 23:26:49 News
സത്യമാണ് , നേരാണ് ഈ എഴുത്തു .. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കട്ടെ..