P.T. Paulose

വിലാപങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം-3(കഥ)-പി,.റ്റി. പൗലോസ്- രണ്ടു വര്‍ഷം മുമ്പ് ഒരു ദിവസം...
വിലാപങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം-1 (കഥ)-പി,.റ്റി. പൗലോസ്- “കടന്നുപോകുന്ന ഓരോ ഇളം കാററിലൂടെയും മരണം...
വിലാപങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം-1 (കഥ)-പി,.റ്റി. പൗലോസ്- “കടന്നുപോകുന്ന ഓരോ ഇളം കാററിലൂടെയും മരണം...