image

രൂപ താ, അതികം രൂപ താ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികൾ - ആണ്. ഇവരെ അവഹേളിക്കരുത്. ഇവരെ കോടതിയിൽ കേറ്റിയാൽ ദൈവം കോപിക്കും. നിങ്ങളോടു ആരോടും കണക്കു കാണിക്കണ്ട. ഇന്ത്യൻ നിയമം ഇവർക്ക് ബാധകം അല്ല. ഇവർ കാനോൻ നിയമം അനുസരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. വെറുതെ കോടതി സമയം കളയാതെ. -
ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ മഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സുജാ ജോസ് മത്സരിച്ചേക്കും. എന്തിനാ ജോൺസാ മത്സരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത വാർത്ത എഴുതുന്നത് .
പ്രസിഡന്റിന്റെ തൊപ്പി വച്ച് ഒരു വ്യാജൻ ഇവിടെയും കിടന്ന് കളിക്കുന്നില്ലേ bro? Hi How are you? Very chilly but my brand is keeping me warm bro
Politicians are above everything,they can do anything what they like.
മലയാളം സാെസൈറ്റി ലെൈബ്രറി എന്നത് മാഗ് (മലയാളി അസോസിയേഷൻ) ലെൈബ്രറി എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കാൻ അപേക്ഷ.
എന്നു വരും ലിങ്കണും, മാർട്ടിൻ ലൂഥറും വീണ്ടും വന്നമേരിക്കയയ്ക് ശാപമോക്ഷമേകീടുവാൻ ? ഹീനമാം അടിമത്വത്തെ തുടച്ചു നീക്കി ലിങ്കൺ , മാനവ ജീവിതത്തിനു മഹത്വംമേകി കിങ് . ഇന്നിതാ ഏതോ ശാപം എന്നപോലൊരുത്തൻ വന്നു പതിച്ച അമേരിക്കയിൻ ശിരസ്സിൽ, കഷ്ടം! തമ്മിലടിപ്പിച്ചും തമ്മിൽ തല്ലിച്ചും കശ്മലൻ തിന്മയിൻ വിഷവിത്തു വിതറുന്നു ചുറ്റിലും. യേശുവിൻ രണ്ടാം വരവാണെന്ന് ചിലർ. അല്ല, യേശു തന്നെയാണിവൻ എന്ന് മറ്റു ചിലർ . ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തൊരവനേ കുറ്റം അരോപിക്കുന്നു 'ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തച്ചി തൊട്ടതൊക്കെ' കുറ്റമെന്നപോൽ ഉണ്ടിവന് ബഹു ഭാര്യമാരെന്നും കൂടാതെ ഉണ്ടവന് ഒട്ടേറെ വെപ്പാട്ടികൾ എന്നു ചിലർ 'സ്റ്റോമി ഡാനിയേലിനെ'പ്പോലെ എപ്പോഴുമൊരു സ്റ്റോമുണ്ടവനെ ചുറ്റിപറ്റി എതിരാളികൾക്ക് പറയാൻ. എങ്കിലും അവൻ വീണ്ടും വരും രാജാവായി സങ്കടം തീർക്കുവാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും, പ്രജകളുമായി നാലു വർഷം ഭരിക്കും തീർച്ചയെന്ന് അജഗണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, വിശ്വാസമല്ലേ എല്ലാം .
വിശകലനം, നിരീക്ഷണം , അവലോകനം സ്വന്ധം അഭിപ്രായം എഴുതുക. താങ്കൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ? അതു പറയ് . എസ് ഓർ നോ പറയ് .
(1) 1000 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ അഴിമതി; റോബര്‍ട്ട്‌ വാദ്രയുമായി ബന്ധം; പ്രവാസി വ്യവസായി സി സി തമ്‌ബി ഡെല്‍ഹിയില്‍ അറസ്റ്റില്‍ Read more: https://www.emalayalee.com/varthaFull.php?newsId=203176 (2) രാജ്യത്തെ 63 ശതകോടീശ്വരരുടെ സമ്പത്ത്‌ കേന്ദ്ര ബജറ്റിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍; ഓക്‌സ്‌ഫാം ഇന്ത്യ സി.ഇ.ഒ Read more: https://www.emalayalee.com/varthaFull.php?newsId=203173
ഇതു നല്ല കൂത്തു. 2020 മാത്രമോ നഴ്സസ് വർഷം? അപ്പോൾ 2019, പിന്നെ 2021 ഒക്കേ നഴ്സസ് വർഷങ്ങൾ അല്ലയോ ? ചുമ്മാ കൺഫ്യൂസിങ് ഹെഡിങ്ങും കഥയും. ഏതായാലും congratulations. റൈറ്റർ ഫോറം മലയാളം സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ അതിന്റ സബ്ഡിവിഷൻ ആയി ലൈബ്രറി തുടങ്ങുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് . റൈറ്റർ ഫോറത്തിന്റ സ്വന്തം ലൈബ്രറി ക്ലച്ച് പിടിക്കാതെ നശിച്ചു പോയി അല്ലയോ ? ഇതെങ്കിലും വിജയിക്കട്ടെ.
നാട് മുടിക്കാനുണ്ടായ കുറെ സംസ്കാര ശൂന്യരായ ചീപീഎം നേതാക്കന്മാർ
രൂപ താ, അതികം രൂപ താ ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികൾ - ആണ്. ഇവരെ അവഹേളിക്കരുത്. ഇവരെ കോടതിയിൽ കേറ്റിയാൽ ദൈവം കോപിക്കും. നിങ്ങളോടു ആരോടും കണക്കു കാണിക്കണ്ട. ഇന്ത്യൻ നിയമം ഇവർക്ക് ബാധകം അല്ല. ഇവർ കാനോൻ നിയമം അനുസരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. വെറുതെ കോടതി സമയം കളയാതെ. -
ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ മഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. സുജാ ജോസ് മത്സരിച്ചേക്കും. എന്തിനാ ജോൺസാ മത്സരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത വാർത്ത എഴുതുന്നത് .
പ്രസിഡന്റിന്റെ തൊപ്പി വച്ച് ഒരു വ്യാജൻ ഇവിടെയും കിടന്ന് കളിക്കുന്നില്ലേ bro? Hi How are you? Very chilly but my brand is keeping me warm bro
Politicians are above everything,they can do anything what they like.
മലയാളം സാെസൈറ്റി ലെൈബ്രറി എന്നത് മാഗ് (മലയാളി അസോസിയേഷൻ) ലെൈബ്രറി എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കാൻ അപേക്ഷ.
എന്നു വരും ലിങ്കണും, മാർട്ടിൻ ലൂഥറും വീണ്ടും വന്നമേരിക്കയയ്ക് ശാപമോക്ഷമേകീടുവാൻ ? ഹീനമാം അടിമത്വത്തെ തുടച്ചു നീക്കി ലിങ്കൺ , മാനവ ജീവിതത്തിനു മഹത്വംമേകി കിങ് . ഇന്നിതാ ഏതോ ശാപം എന്നപോലൊരുത്തൻ വന്നു പതിച്ച അമേരിക്കയിൻ ശിരസ്സിൽ, കഷ്ടം! തമ്മിലടിപ്പിച്ചും തമ്മിൽ തല്ലിച്ചും കശ്മലൻ തിന്മയിൻ വിഷവിത്തു വിതറുന്നു ചുറ്റിലും. യേശുവിൻ രണ്ടാം വരവാണെന്ന് ചിലർ. അല്ല, യേശു തന്നെയാണിവൻ എന്ന് മറ്റു ചിലർ . ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തൊരവനേ കുറ്റം അരോപിക്കുന്നു 'ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്തച്ചി തൊട്ടതൊക്കെ' കുറ്റമെന്നപോൽ ഉണ്ടിവന് ബഹു ഭാര്യമാരെന്നും കൂടാതെ ഉണ്ടവന് ഒട്ടേറെ വെപ്പാട്ടികൾ എന്നു ചിലർ 'സ്റ്റോമി ഡാനിയേലിനെ'പ്പോലെ എപ്പോഴുമൊരു സ്റ്റോമുണ്ടവനെ ചുറ്റിപറ്റി എതിരാളികൾക്ക് പറയാൻ. എങ്കിലും അവൻ വീണ്ടും വരും രാജാവായി സങ്കടം തീർക്കുവാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും, പ്രജകളുമായി നാലു വർഷം ഭരിക്കും തീർച്ചയെന്ന് അജഗണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, വിശ്വാസമല്ലേ എല്ലാം .
വിശകലനം, നിരീക്ഷണം , അവലോകനം സ്വന്ധം അഭിപ്രായം എഴുതുക. താങ്കൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ? അതു പറയ് . എസ് ഓർ നോ പറയ് .
(1) 1000 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ അഴിമതി; റോബര്‍ട്ട്‌ വാദ്രയുമായി ബന്ധം; പ്രവാസി വ്യവസായി സി സി തമ്‌ബി ഡെല്‍ഹിയില്‍ അറസ്റ്റില്‍ Read more: https://www.emalayalee.com/varthaFull.php?newsId=203176 (2) രാജ്യത്തെ 63 ശതകോടീശ്വരരുടെ സമ്പത്ത്‌ കേന്ദ്ര ബജറ്റിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍; ഓക്‌സ്‌ഫാം ഇന്ത്യ സി.ഇ.ഒ Read more: https://www.emalayalee.com/varthaFull.php?newsId=203173
ഇതു നല്ല കൂത്തു. 2020 മാത്രമോ നഴ്സസ് വർഷം? അപ്പോൾ 2019, പിന്നെ 2021 ഒക്കേ നഴ്സസ് വർഷങ്ങൾ അല്ലയോ ? ചുമ്മാ കൺഫ്യൂസിങ് ഹെഡിങ്ങും കഥയും. ഏതായാലും congratulations. റൈറ്റർ ഫോറം മലയാളം സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ അതിന്റ സബ്ഡിവിഷൻ ആയി ലൈബ്രറി തുടങ്ങുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് . റൈറ്റർ ഫോറത്തിന്റ സ്വന്തം ലൈബ്രറി ക്ലച്ച് പിടിക്കാതെ നശിച്ചു പോയി അല്ലയോ ? ഇതെങ്കിലും വിജയിക്കട്ടെ.
നാട് മുടിക്കാനുണ്ടായ കുറെ സംസ്കാര ശൂന്യരായ ചീപീഎം നേതാക്കന്മാർ